Η εγγραφή στο συνέδριο μπορεί να γίνει:

Α) Είτε με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.easypay.gr/PANCRETANHEALTHCONF.pay


Β) Είτε με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στον:

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 
Αριθμός Λογαριασμού:  5757-001504-314

IBAN: GR33 0172 7570 0057 5700 1504 314

SWIFT CODE: PIRBGRAA

Κωδικός Έργου: 3935
 

Παρακαλούμε να αναφέρονται στην κατάθεσή σας:
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) η διεύθυνσή σας, ΚΑΙ
γ) ο κωδικός του έργου.


Το κόστος εγγραφής είναι:
Εισηγητές / Σύνεδροι: 40 Ευρώ έως 31/3/2015                                                        
                                50 Ευρώ μετά την 31η/3/2015   
Φοιτητές:                   10 Ευρώ    


Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:
·    Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
·    Υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα συνεδρίου, βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση συμμετοχής).