Οργανωτική Επιτροπή

Ευφημία Τάφα (πρόεδρος)
Γεώργιος Μανωλίτσης (αντιπρόεδρος)
Σοφία Χατζηστεφανίδου (γραμματέας)
Μαρία Αμπαρτζάκη
Ευαγγελία Αραβανή
Ευθυμία Γουργιώτου
Βασίλης Γραμματικόπουλος
Θεόδωρος Ελευθεράκης
Μιχάλης Καλογιαννάκης
Μαρία Καραΐσκου
Διονυσία Κοντογιάννη
Μιχάλης Λιναρδάκης
Παναγιώτα Παπούλια - Τζελέπη
Ευανθία Συνώδη
Μαρίνα Τζακώστα
Ελένη Τζελέπη
Ελισσάβετ Χλαπάνα
Κωνσταντίνος Νύκταρης

Επιστημονική Επιτροπή

Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης